Managementul cazurilor de violență

Top of Form

Bottom of Form

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică - bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar  OME_6235/2023

Procedura reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar. -  schema_responsabilitati

 

  1. cazuri de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || management_violenta_usoara
  2. cazuri de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || management_violenta_grava
  3. cazuri de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar || violenta_profesor_elev
  4. cazuri de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar || violenta_elev_profesor
  5. suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar || violenta_in_afara_scolii
  6. cazuri de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor || consum_substante
  7. cazuri de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar || infractiuni       
  8. MĂSURI DE SPRIJIN aici
  9. FIȘA DE MANAGEMENT A CAZURILOR DE VIOLENȚĂ aici

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde