ANUNȚ

referitor la cursurile de inițiere în limba română

pentru străinii adulți și minori, care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

Vă aducem la cunoștință faptul că primele grupe de cursanți au fost constituite, în consecință cererile de înscriere la aceste cursuri, înregistrate după data de 09.11.2023 vor fi trecute în liste de așteptare până în momentul începerii unei noi sesiuni de cursuri.

 

ANNOUNCEMENT

regarding the introductory courses in Romanian language for adult and minor foreigners who have acquired a right of residence in Romania, as well as for citizens of the member states of the European Union and the European Economic Area and citizens of the Swiss Confederation

     We would like to inform you that the first student groups have been established, therefore the applications for enrollment in these courses, registered after 09.11.2023, will be put on waiting lists until the start of a new course session.

 

Оголошення

про курси румунської мови для дорослих та неповнолітніх іноземців, які отримали право на проживання в Румунії, а також для громадян держав-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони та громадян Швейцарської Конфедерації

Повідомляємо Вам, що сформовано перші студентські групи, тому заявки на зарахування на дані курси, зареєстровані після 09.11.2023, будуть поставлені до черги до початку нової сесії курсу.

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Ovidiu Florin TRIPȘA

INSPECTOR ȘCOLAR,

Prof. dr. Dumitru Cezar BOGHICI

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde