Obiective specifice

( 0 Voturi ) 

1. Imbunatatirea calificarii membrilor grupului tinta si abilitarea lor cu competentele necesare pentru a construi o oferta educationala moderna si diversificata, centrata pe nevoile specifice de dezvoltare si care sa corespunda standardelor actuale de calitate;

2. Crearea de resurse educationale in vederea diversificarii cunostintelor si practicilor privind implementarea strategiilor educationale incluzive moderne, a unor metode eficiente, individualizate de predare si de evaluare continua a cunostintelor si deprinderilor elevilor cu CES si pentru promovarea de valori comportamentale si reducerea discriminarii in scoala si comunitate; 

3. Stabilirea unei echipe de formatori experimentati in scopul cresterii calitatii actului educational, al dezvoltarii unui mediu si practici incluzive in scoli dar si pentru integrarea elevilor cu CES. 

La finalizarea proiectului, grupul tinta va beneficia de creditele oferite prin programul de formare, va deprinde competente noi care sa sustina dezvoltarea carierei si va beneficia de un portal-resursa functional pentru schimbul de bune practici si obtinerea de informatii noi in domeniul educatiei incluzive.

Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor europene, ale Axei si ale DMI prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare continua a resurselor umane din educatie, in conformitate cu principiile unei educatii incluzive si continand atat metode educationale noi, interactive de predare-invatare centrate pe elev, mijloace eficiente de cunoastere si evaluare a elevilor cu CES si a climatului social si de familie in care acestia se dezvolta, instrumente noi de stimulare a interesului pentru educatia incluziva si pentru integrarea sociala a copiilor cu CES dar si mijloace si metode noi de dezvoltare profesionala a membrilor grupului tinta, pentru sporirea sanselor pe piata muncii si dezvoltarea carierei acestora. 

Proiectul va genera efecte pe termen lung prin provocarea unor schimbari conceptuale si practice in procesul de predare-invatare, contribuind in acest fel la dezvoltarea unei oferte educationale conforme cu cerintele procesului Lisabona, ale programelor scolare si cu cerintele europene de eliminare a excluderii sociale si a discriminarii.

CALENDAR EVENIMENTE

 «  < Oct 2019 >   »
DLMaMiJVS
16