ȘCOALA ROMÂNEASCĂ – MEDIU INCLUZIV

( 14 Voturi ) 

ID: POSDRU/87/1.3/S/63211
OBIECTIVUL GENERAL

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un învatamânt adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati în scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati. 

Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobândi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le înlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene.