2011

Joi, 22 Decembrie 2011

Buletin informativ nr.6

( 0 Voturi ) 

Noiembrie-Decembrie 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Luni, 31 Octombrie 2011

Buletin informativ nr.5

( 0 Voturi ) 

Octombrie 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Vineri, 30 Septembrie 2011

Buletin informativ nr.4

( 0 Voturi ) 

Septembrie 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Joi, 18 August 2011

Activități

( 2 Voturi ) 

A1. DEZVOLTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUA - prin derularea urmatoarelor sub-activitati: 

A1.1. Analiza specifica si in detaliu, realizata la demararea proiectului pentru a selecta si planifica grupul tinta la nivelul judetelor implicate. 

A1.2. Analiza specifica si in detaliu a elementelor vizând nevoile specifice de dezvoltare profesionala ale grupului tinta, prin chestionare adresate unui grup reprezentativ de cadre didactice si directori din scolile de masa care integreaza copii cu CES din judetele vizate de proiect. In urma analizei vor putea fi extrase atat nevoile generale de formare, aplicabile tuturor cadrelor didactice, cat si nevoile specifice, ce definesc o comunitate sau grup de comunitati, potrivit situatiilor particulare rezultate. 

A1.3. Elaborarea curriculum-ului si a modulelor de formare a personalului din scoli, pornind de la analiza in detaliu a nevoilor specifice de formare. 

In cadrul proiectului vor fi elaborate 3 module de formare, astfel: 

I.Competentele acoperite de noul curriculum pentru elevii cu deficiente usoare si moderate; predarea-invatarea interactiva centrata pe elevul cu nevoi educative speciale; cunoasterea elevului cu CES si evaluarea continua la clasa. 
II.Utilizarea TIC in procesul de predare-invatare in clasele cuprinzand elevi cu CES. 
III.Management institutional si de proiect in scoala integratoare. 

A1.4. Elaborarea instrumentelor de lucru ale formatorilor (set standardizat de instrumente de planificare si de raportare) 

A1.5. Selectia si formarea unei echipe de 12 formatori, in medie cate 6 pentru fiecare judet implicat, pentru livrarea programului de formare. Selectia acestora se va realiza pe baza experientei relevante. Activitatea vizeaza constituirea unui grup de 12 de formatori cu experienta solida in domeniu, la nivelul judetelor beneficiare, prin selectie realizata pe baza de portofoliu profesional si interviuri. Formatorii vor beneficia de sesiuni de formare directa, care sa ii familiarizeze cu modulele elaborate si sa le dezvolte propriile competente ca formatori (o sesiune initiala, cu o durata de 5 zile si 1 sesiune de follow-up pe parcursul a 5 zile, avand ca obiectiv identificarea si diseminarea bunelor practici, furnizarea de feed-back si discutarea problemelor intampinate in cadrul formarii si introducerea a noi elemente in curriculum-ul oferit cadrelor didactice, in functie de evolutiile viitoare in cadrul sistemului de invatamant). 

A1.6. Acreditarea programului de formare a personalului din scolile integratoare. Programul va cuprinde 89 de ore, urmand sa ofere cursantilor certificati un numar de 25 de credite profesionale transferabile. 

A1.7. Multiplicarea modulelor de formare in 2000 de exemplare. 

A2. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI APLICATII SOFTWARE DESTINATE IMBUNATATIRII FORMARII CADRELOR DIACTICE - MEDIU COLABORATIV VIRTUAL - “PORTALUL SCOLII INTEGRATOARE” - prin derularea urmatoarelor sub-activitati: 

A2.1. Analiza si proiectarea elementelor care vor popula portalul; 

A2.2. Dezvoltarea componentelor majore ale portalului si integrarea lor; 

A2.3. Dezvoltarea manualului de utilizare si administrare a portalului; 

A2.4. Instalarea si configurarea portalului; 

A2.5. Actualizarea si intretinerea portalului. 

A3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALA - prin derularea urmatoarelor sub-activitati: 

A3.1 Desfasurarea sesiunilor de formare, evaluarea si certificarea cursantilor; formarea va fi organizata in 3 etape de interventie: sesiune de formare directa; sesiune de formare asistata la distanta; sesiune de follow-up pentru discutarea modalitatii de aplicare la clasa a cunostintelor, aspectelor si abilitatilor deprinse. In cadrul proiectului vor fi livrate sesiuni de formare cu o durata de 9 saptamani fiecare, organizate cu grupe de cate 20 cursanti. In cadrul fiecarei sesiuni de curs se vor urma cele trei module dezvoltate in proiect, cu o durata totala de 89 de ore, impartite astfel: cca 80% activitati de formare directa si 20% formare asistata la distanta, prin utilizarea aplicatiiei software dezvoltate in proiect (portal colaborativ). 

A3.2. Monitorizarea si evaluarea programului de dezvoltare profesionala in scopul elaborarii unui model validat de instrumente si a metodologiei de monitorizare si evaluare. 

A4. REALIZAREA STUDIULUI PRIVIND „ASPECTE PARTICULARE ALE PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN SCOLILE DE MASA CARE INTEGREAZA COPII CU CES” care va valida tipului de formare propusa prin proiect. 

A4.1. Realizarea studiului. Studiul va fi realizat pornind de la analiza datelor colectate in teren pe parcursul implementarii programului de formare, prin administrarea unor instrumente specifice (chestionare, interviuri etc). 

A4.2. Multiplicarea si diseminarea studiului. Studiul va fi multiplicat in 500 de exemplare si diseminat in cadrul conferintei finale dar si la nivel national prin transmiterea lui la nivelul inspectoratelor scolare judetene.

Citeste mai departe

Parteneri

( 2 Voturi ) 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Cluj

S.C. Europroject Expert Group SRL Bucureşti


Citeste mai departe

Lista  a echipei de management şi a experţilor pe termen lung

( 0 Voturi ) 

Numele Organizaţiei

Inspectoratul şcolar al Judeţului Braşov

Numărul de identificare al Contractului

POSDRU/87/1.3/S/63211

Titlul proiectului

Şcoala Româneasca – mediu incluziv

ID-ul Proiectului

63211

Nr. crt.


Funcţia ocupată în proiect
<prenume, NUME>

1.

Echipa de management

Manager proiect
Dorel AGACHE

2.

Coordonator echipa ISJ Cluj – partener 1
Cristian Petru POP

3.

Coordonator echipa Europrojects Expert Group partener 2
Gabriela RADU

4.

Responsabil Financiar
Mihaela Elena BUCUR

5.

Consilier Juridic
Ion Iordache

6.

Echipa de experţi pe termen lung

Expert pe termen lung coordonator proces formare ISJ Brasov
Dorina DRĂGHICI

7.

Expert pe termen lung coordonator proces formare ISJ Brasov
Ferencz TOROK

8.

Expert pe termen lung coordonator educaţional Europroject Expert Group
Didina TOMESCU

9.

Expert pe termen lung coordonator tehnic
ISJ Braşov
Mircea PARPALEA

10.

Expert pe termen lung coordonator monitorizare
ISJ Braşov
Dănuţ BĂLAN

11.

Expert pe termen lung coordonator monitorizare
Euro Projects Expert Group Irina VELTER

12.

Expert pe termen lung monitorizare interna
ISJ Braşov
Mirela Nicoleta BLEMOVICI

13.

Expert pe termen lung monitorizare interna
ISJ Cluj
Anicuţa URSACHE

14

Expert pe termen lung monitor formare
Europroject Expert Group
Cristina SANDU

15.

Expert pe termen lung monitor formare
Europroject Expert Group
Laura Maria MARUSCA

16.

Expert pe termen lung informare diseminare
ISJ Braşov
Gabriela DELIU

17.

Expert pe termen lung
expert achiziţii  ISJ Braşov
Ionuţ IENĂŞEL

18.

 Expert Contabil
Ana Maria FILIP

19.

Expert pe termen lung
expert raportare ISJ Braşov
Claudia Aniţa PETCU

20.

Expert pe termen lung
expert raportare ISJ Cluj
Laura SANOIU

21.

Expert pe termen lung expert raportare Euro Projects Expert Group
Ana Maria VELTER

22.

Expert pe termen lung asistent proiect ISJ Braşov
Gabriela Florina COSTEA

23.

Expert pe termen lung asistent proiect ISJ Cluj
Liliana CHIRIAC

24.

Expert pe termen lung asistent proiect
Europroject Expert Group
Adrian Paul TOMESCU


Data,
03 ianuarie 2011


Manager proiect
Prof. Dorel AGACHE


Citeste mai departe

Obiective specifice

( 0 Voturi ) 

1. Imbunatatirea calificarii membrilor grupului tinta si abilitarea lor cu competentele necesare pentru a construi o oferta educationala moderna si diversificata, centrata pe nevoile specifice de dezvoltare si care sa corespunda standardelor actuale de calitate;

2. Crearea de resurse educationale in vederea diversificarii cunostintelor si practicilor privind implementarea strategiilor educationale incluzive moderne, a unor metode eficiente, individualizate de predare si de evaluare continua a cunostintelor si deprinderilor elevilor cu CES si pentru promovarea de valori comportamentale si reducerea discriminarii in scoala si comunitate; 

3. Stabilirea unei echipe de formatori experimentati in scopul cresterii calitatii actului educational, al dezvoltarii unui mediu si practici incluzive in scoli dar si pentru integrarea elevilor cu CES. 

La finalizarea proiectului, grupul tinta va beneficia de creditele oferite prin programul de formare, va deprinde competente noi care sa sustina dezvoltarea carierei si va beneficia de un portal-resursa functional pentru schimbul de bune practici si obtinerea de informatii noi in domeniul educatiei incluzive.

Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor europene, ale Axei si ale DMI prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare continua a resurselor umane din educatie, in conformitate cu principiile unei educatii incluzive si continand atat metode educationale noi, interactive de predare-invatare centrate pe elev, mijloace eficiente de cunoastere si evaluare a elevilor cu CES si a climatului social si de familie in care acestia se dezvolta, instrumente noi de stimulare a interesului pentru educatia incluziva si pentru integrarea sociala a copiilor cu CES dar si mijloace si metode noi de dezvoltare profesionala a membrilor grupului tinta, pentru sporirea sanselor pe piata muncii si dezvoltarea carierei acestora. 

Proiectul va genera efecte pe termen lung prin provocarea unor schimbari conceptuale si practice in procesul de predare-invatare, contribuind in acest fel la dezvoltarea unei oferte educationale conforme cu cerintele procesului Lisabona, ale programelor scolare si cu cerintele europene de eliminare a excluderii sociale si a discriminarii.

Citeste mai departe

Vineri, 12 August 2011

Buletin informativ nr.3

( 3 Voturi ) 

Iulie-August 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Sâmbătă, 23 Iulie 2011

Obiectivul proiectului

( 0 Voturi ) 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati in scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati. Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor CES posibilitatea de a dobandi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le inlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene. 

Citeste mai departe

Miercuri, 29 Iunie 2011

Buletin informativ nr.2

( 2 Voturi ) 

Iunie 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Luni, 30 Mai 2011

Buletin informativ nr.1

( 3 Voturi ) 

Mai 2011 (click pentru detalii)

Citeste mai departe

Marți, 24 Mai 2011

Colaborare

( 13 Voturi ) 


Citeste mai departe

Sâmbătă, 07 Mai 2011

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ – MEDIU INCLUZIV

( 14 Voturi ) 

ID: POSDRU/87/1.3/S/63211
OBIECTIVUL GENERAL

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un învatamânt adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati în scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati. 

Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobândi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le înlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene.

Citeste mai departe

CALENDAR EVENIMENTE

 «  < Oct 2011 >   »
DLMaMiJVS